Mai-Hime Ensei

前言
和燕青同名的歌曲(炸),但翻譯過來卻差很多,歌曲本身差更多。
這是動畫舞-Hime的插入曲,據說大都出現在”失去重要的人”的時候
總而言之,
這是一首很溫柔的歌,叫做媛星
(雖然不太清楚語言是什麼)


why why ? why don't you stay?
以為說好我們可以整夜的跳舞
why why ? why don't you keep on dancing?
是否你已經覺得這樣奔波真的很累
hy?路還很遠會有一片草原
原上可以讓我們盡情的撒野
舞吧!舞吧!其實並不太難
只要輕輕的移動你的腳步
你總是說我為何要把日子弄得如此心慌
然而你也知道遊戲規則不能獨舞
情感的果實裡藏著酸甜的種子
我可不會因為害怕就讓你消失走開

why why ?又和惡夢爭執
夢裡已經有許多累積的欲念
why why ?你要誠實一些
別把欲望都拋擲到夢裡面
舞吧!舞吧!像是沒有明天
不要再移開你的視線
舞吧!舞吧!註定就這一回
緊緊地擁抱你捨不得分開
你總是說我這樣唱是故意讓你心慌
我也同意你對時光會有不同的解釋
從來沒有什麼分離值得要悲傷
只要與你共舞一回我就已滿足
情感的果實裡藏著酸甜的種子
我可不會因為害怕就埋葬土裡面
兩個人的跳舞像是公平的秤子
你要拿走一份喜悅就要悲傷去填補
啦~啦~啦~啦~


Ka ma yi o des tei mente
Sampa ra mi a dis kon
Ka pa yi o ges tei no chen
Ken sata yi na gi sa
Kong yi Kong yi
Kong yi ma ya yi
Yi so ai mima dispo
Yi kan la di bi no chen
Kong yi Kong yi
Kong yi hoyo yue
Yi so nayi mima dispo
Yi kanda di adi si ya

Kong yi Kong yi
Kong yi ma ya yi
Yi so nai mima dispo
Yi kan da di bi no chen
Kong yi Kong yi
Kong yi hoyo yue
Yi so nayi mima dispo
Yi kanda di a di si o
創作者介紹
創作者 斐沂 的頭像
斐沂

汲影井深

斐沂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()